Wat is duizeligheid
Duizeligheid is een klacht die regelmatig voorkomt en zich op verschillende manieren kan presenteren.

Klachten kunnen bestaan uit het gevoel dat de wereld om u heen of dat u zelf draait, licht gevoel in het hoofd, misselijkheid, onzeker tijdens lopen.

Oorzaak van duizeligheid.
Bij sommige vormen is de precieze oorzaak niet bekend maar duizeligheid kan o.a. voorkomen bij ziekte van Ménière, neurologische aandoeningen, hart en vaatziekten, hyperventilatie, bepaald medicijngebruik, aandoeningen van het evenwichtsorgaan zelf en BPPD.

Het evenwichtsorgaan bestaat uit een zakje (statolietorgaan) met 3 halfcirkelvormige kanalen. In het evenwichtsorgaan zijn zintuigcellen en vloeistof aanwezig. Bij beweging van het hoofd verplaatst de vloeistof zich en wordt de veranderende positie bepaald.

Het evenwichtsorgaan stuurt via het zenuwstelsel signalen naar de oog-, houdingsspieren en het brein. Een goed functionerend evenwichtssysteem zorgt voor adequate balans en oogreacties. Als er verkeerde of onbekende signalen binnenkomen kan duizeligheid ontstaan met stoornissen in balans en oogreflexen.

Bij acute duizelingen is BPPD (Benigne Paroxysmale Positie Duizelingen) de meest voorkomende diagnose en wordt gekenmerkt door aanvallen van draaiduizelingen die heftig maar kort zijn (enige seconden tot maximaal enkele minuten) en ontstaan bij veranderen van positie zoals gaan liggen, omdraaien in bed, vooroverbuigen en hoofdbewegingen.

De oorzaak van BPPD is niet helemaal duidelijk maar is soms het gevolg van een trauma of infectie.

BPPD wordt vermoedelijk veroorzaakt als gehoorsteentjes of gruis van het statolietorgaan in de kanalen komt en de zintuigcellen overprikkelen waardoor draaiduizelingen ontstaat.

Behandeling
Door diagnose van de arts of door onderzoek van de fysiotherapeut kan vastgesteld worden of de duizeligheid klachten door middel van fysiotherapie te behandelen zijn.

Bij BPPD kunnen bepaalde manoeuvres (o.a. Epley) de gehoorsteentjes gereponeerd (teruggebracht) worden en snel resultaat geven.

Bij andere vormen van duizeligheid kan trainen van balans en oogreflexen een adequate behandeling zijn.

Henny van Lochem

BIG: 690 343 699 04