Gesuperviseerde looptraining ter verbetering van de loopafstand en kwaliteit van leven voor de patiënten met claudicatio intermittens aka etalagebenen. Door een intensieve looptraining, die bestaat uit veel meer dan alleen lopen, wordt de kracht en conditie verbeterd, waardoor de pijn in de benen vermindert of zelfs helemaal verdwijnt.

De behandeling van patiënten met claudicatio intermittens wordt uitgevoerd conform KNGF richtlijn  “Symptomatisch Perifeer Arterieel Vaatlijden” door een geschoolde Chronisch ZorgNet fysiotherapeut.